Bemutatkozás

Céljaink:

  • egyszerű és olcsó eszközökkel IKT támogatást nyújtani az iskoláknak
  • összefogni az innovatív tanárokat
  • továbbképzések szervezésével új módszertani kultúrák elterjesztése
  • használható tudást adni a diákoknak

Eszközeink:

  • Raspberry Pi számítógép (Málna PC)
  • Pi Net hálózati rendszer
  • nemzetközi fejlesztő csapat
  • korszerű programozás oktatási eszközök

A Málnalabor közösség 2016-ban alakult, jelenleg a Dunakanyarban szervez programozó
szakköröket. A közösség tagjai tananyagot fejlesztenek, tanári továbbképzéseket készítenek
elő, oktatói hálózatot építenek ki. A rövid távú fejlesztési irány a fizikai programozás
(elektronikus eszközök programozása) kultúrájának elterjesztése.
A programozáson túl a Pi Net hálózati rendszer segítségével az interaktív táblák alternatíváját
szeretnék bemutatni egyszerű és olcsó eszközök használatával. 2-4 fős tanulói csoportok
közösen kezelnek egy számítógépet, melynek keretében lehetősége nyílik a tanárnak, hogy saját
gépéről vezérelve átvegye az irányítást az egyes gépek fölött, kivetítő segítségével az egyes
csoportok munkáját meg tudja jeleníteni. Egy terem bekerülési költsége alacsonyabb egy
interaktív tábláénál.
A közösség fontos célja, hogy az eszközöket ne egyedül, hanem párban, vagy kisebb
csoportokban használják a diákok. Ezáltal kialakul a csoportmunkára való képesség, a
vitakészség és fejlődik néhány szociális kompetencia.
A tananyagfejlesztésnél fontos szempontja a közösségnek, hogy már fiatal korban elsajátítsák
a gyerekek a technológiai fegyelmet, a szakmai igényességet, az önálló munkára való
képességet és a kreativitást. Ezt lépcsőzetesen felépített tananyagokkal segítjük elő.
Az elkövetkezendő időben keressük azokat az innovatív iskolákat és tanárokat, akik hisznek
abban, hogy az alulról jövő fejlődés lehet a kulcsa oktatásunk felemelkedésének. Egy jól
működő hálózat kialakításával, tudásunkat közkincsé téve, egymást segítve tudjuk élhetővé és
vonzóvá tenni pályánkat.